Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής

Όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή

Σε μια περίοδο όπου η ανεργία πλησιάζει με ταχύτατους ρυθμούς το 30% και πλήττει ιδιαίτερα τους νέους,  οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Βέβαια  ο απόφοιτος  των ΤΕΙ ή των ΑΕΙ  θα πρέπει να αναζητήσει ένα μεταπτυχιακό που θα δίνει προστιθέμενη αξία στο πτυχίο του άλλα θα έχει παράλληλα και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ακολούθως θα παρουσιαστούν στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν ακόμα μία εργασιακή διέξοδο εκτός από αυτή του πτυχίου.
Κατάταξη κατόχων μεταπτυχιακών στους πίνακες της ειδικής αγωγής:
Όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Όσοι πραγματοποιήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό αποκτούν το δικαίωμα να εργαστούν σε σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός από τα σχολεία γενικής παιδείας.  Για παράδειγμα ένας  μαθηματικός έχει το δικαίωμα βάση του νόμου να εγγραφούν στους καταλόγους αναπληρωτών μαθηματικών άλλα παράλληλα μπορούν να εγγραφούν και στους καταλόγους αναπληρωτών ειδικής αγωγής. Παλιότερα το δικαίωμα αυτό δινόταν και σε όσους είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών, σήμερα όμως θεωρείται αναγκαίο το μεταπτυχιακό.
Παραθέτουμε απόσπασμα από την εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων στην ειδική αγωγή όπου ορίζεται ότι προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό και ακολούθως με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή:
Στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα με την εξής σειρά και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στην ΕΑΕ και μόνο, ανά κατηγορία τυπικών προσόντων:
α) Οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
β) Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία.
γ) Οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή αναγνωρισμένου -ισότιμου και αντίστοιχου- τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
δ) Είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (Μόνο για τους πρώην διορισμένους στην Ιδιωτική Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60)
ε) Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών) χωρίς τίτλους στην ΕΑΕ.
στ) Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010, από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε δομές ΕΑΕ.
η)Οι εκπαιδευτικοί με ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ που αποκτήθηκε μέχρι και 31-8-2010 από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
θ) Οι εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (10 μήνες).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανά κατηγορία τυπικών προσόντων κατατάσσονται βάσει των μορίων προϋπηρεσίας τους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στην ΕΑΕ). Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία ΕΑΕ μέχρι και τις 30-6-2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο (2 μόρια το μήνα) μόνο για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων.
Προεργασία από τους υποψήφιους
Όσοι ενδιαφέρονται για να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή με την ελπίδα να εργαστούν στα δημόσια σχολεία με άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να μελετήσουν ενδελεχώς τους πίνακες των αναπληρωτών που είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο https://e-aitisi.sch.gr/ . Με τον πιο πάνω τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν πόσοι έχουν ήδη μεταπτυχιακό για να διαπιστώσουν και τις πιθανότητές τους. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στους φιλολόγους υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων με μεταπτυχιακό ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση για τους δασκάλους.
Μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων
Ακολούθως παραθέτουμε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδικής αγωγής των Ελληνικών Πανεπιστημίων:
1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Τίτλος: «Συμβουλευτική στην Ειδική αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία. Παραθέτουμε και την προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δουν τις προϋποθέσεις
2. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Τίτλος: « Ειδική Αγωγή». Παραθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση για την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
https://www.se-ie.ecd.uoa.gr/prokiriksi%20ea.pdf . Επίσης στον ακόλουθο σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το μεταπτυχιακό: https://www.se-ie.ecd.uoa.gr/
3. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διακρατικό πρόγραμμα με τη συνεργασία του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και της σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Τορίνου. Τίτλος:  «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους». Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
4. Πανεπιστήμιο Πάτρας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με κατευθύνσεις: α. Μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία β. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση Βαρύκοων και Κωφών Παιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τον οδηγό σπουδών από τη διεύθυνση:
5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Τίτλος: «Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον κανονισμό του μεταπτυχιακού στο σύνδεσμο που παραθέτουμε:
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος:
6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τίτλος «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού
alfavita.gr
cityworld.gr