ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχή διαδρομή του στον τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, υλοποιεί Προγράμματα Εξειδίκευσης τα οποία καλύπτουν τομείς που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

pamakΤα Προγράμματα Εξειδίκευσης ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της αγοράς, στράφηκαν τα τελευταία χρόνια προς νέους σύγχρονους τρόπους υλοποίησής τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, παράλληλα με την υλοποίηση των συμβατικών προγραμμάτων (Δια ζώσης διδασκαλία), υλοποιούνται με επιτυχία, συναντώντας μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα, Εξ Αποστάσεως προγράμματα εξειδίκευσης με τη μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Η αξιοπιστία και το κύρος, η επιστημονική εγκυρότητα και η βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 
Εγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015
Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 έχουν ήδη ξεκινήσει και θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όπου επιλέγουν τα προγράμματα εξειδίκευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Σε ποιους απευθύνονται
Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Μέθοδος & Χώρος Διεξαγωγής Προγραμμάτων
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων εξειδίκευσης θα είναι οι εξής:

  1. Δια ζώσης εκπαίδευση – σε χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.
  2. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  3. Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Περίοδοι Υλοποίησης και Χρόνος Διεξαγωγής
Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα διενεργούνται σε κύκλους σπουδών, ενώ θα υπάρχουν προγράμματα ετήσιας διάρκειας.  Τα προγράμματα του πρώτου κύκλου ξεκινούν τον Οκτώβριο 2014.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

cityworld.gr