78 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 78 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για την 20η Μαΐου 2014
Πρόκειται για:

  • Γεωπονικές – Περιβαντολογικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  • Εκπαίδευση (1 θέση)
  • Θετικές Επιστήμες (35 θέσεις)
  • Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (4 θέσεις)
  • Μηχανικοί (34 θέσεις)
  • Οικονομικά – Διοίκηση (2 θέσεις)
  • Πληροφορική (7 θέσεις)
  • Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (23 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (15 θέσεις)

Μπορείτε να δείτε τις υποτροφίες εδώ

cityworld.gr