ΑΠΘ: Υποτροφίες Χημικών / Χημικών Μηχανικών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προκηρύσσει τις ακόλουθες υποτροφίες:

 

πηγή e-dimosio.gr

cityworld.gr