ΑΣΕΠ: Οι 76 νέες μόνιμες προσλήψεις που θα γίνουν άμεσα

Οι συγκεκριμένες προκηρύξεις δεν έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, καθώς βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία: Μία από αυτές τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει 76 νέες μόνιμες προσλήψεις οι οποίες ταξινομούνται ως εξής:

– 2 θέσεων ΥΕ Νεκροτόμων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

9 θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΟΑΕΔ,

8 θέσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ,

49 θέσεων ΠΕ,ΤΕ κατηγορίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),

3 στον ΕΟΜ ,

1 στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας και Ολυμπίας

1 του Επιμελητηρίου Λακωνίας

3 θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως οι εν λόγω προκηρύξεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμη καθώς έχουν αποσταλλεί στο ΑΣΕΠ και βρίσκονται υπό επεξεργασία.

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.

cityworld.gr