Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 125 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ

“Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση Δημοσίου, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η αναβάθμιση των ΚΕΠ. Γι αυτό και θα προσληφθούν 125 εργαζόμενοι στις κενές θέσεις στα ΚΕΠ ειδικά στα νησιά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου δεν μπορεί. να γίνει χωρίς νέο αίμα. Ο μέσος όρος των υπαλλήλων στο Δημόσιο είναι πάνω από 50”, πρόσθεσε η ίδια.

Την ανάγκη ανανέωσης των ΚΕΠ με προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ είχε τονίσει και σε προηγούμενες δηλώσεις της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλο.

πληροφορίες οι προσλήψεις θα αφορούν υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην 3Κ/2018. Δηλαδή, να υποβληθούν σχετικά αιτήματα στους δήμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika news θα ζητηθεί προσωπικό μίας, μόνο, ειδικότητας: Διεκπεραίωσης Υποθέσεων ΠολιτώνΣτα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναμένεται να είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ,σε βασικό επίπεδο. Όσοι διαθέτουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά, δεύτερο τίτλο σπουδών κτλ, θα μοριοδοτήθούν με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.

cityworld.gr