Mόνιμες προσλήψεις 302 ατόμων στην ΕΥΠ (προκήρυξη)

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ανακοινώνει την πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/11-09-2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3-10-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»
Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

Γενικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη :

(1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…..
Ταχυδρομική Θυρίδα 14389
Αθήνα Τ.Κ.11510

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ- ΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ

πηγή aftodioikisi.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.

cityworld.gr