fbpx

Πρακτική Άσκηση (2019) φοιτητών στα ΕΛΤΑ

Έγκριση θέσεων για πρακτική άσκηση (2019) φοιτητών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ & ΙΕΚ στα ΕΛΤΑ

Πρακτική Άσκηση: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), κατά την 1773/24.01.2019 (θέµα 3ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 5/21.01.2019 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, τη σχετική προφορική εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου και των Μελών του, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε: 1. Την έγκριση για την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης έως είκοσι πέντε (25) φοιτητών – σπουδαστών Πανεπιστημίων – ΤΕΙ & ΙΕΚ για το έτος 2019, σε Υπηρεσίες της ΕΛΤΑ ΑΕ, µέγιστης διάρκειας έξι µηνών, σύµφωνα µε τους όρους επιλεξιµότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ & ΙΕΚ που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση. 2. Μεταξύ των θέσεων που διατίθενται για πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίων, µέχρι πέντε (5) θέσεις µπορούν να καλυφθούν από φοιτητές που λόγω του περιορισµένου αριθµού των προγραµµάτων ΕΣΠΑ των Σχολών τους δεν έχουν κριθεί επιλέξιµοι, πληρούν όµως τις λοιπές σχετικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, για πρακτική άσκηση σύµφωνα µε τα προγράµµατα σπουδών των οικείων Σχολών. Στους φοιτητές της κατηγορίας αυτής το σύνολο της επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται από την ΕΛΤΑ ΑΕ, η οποία επιβαρύνεται και µε την ασφάλιση 1% επαγγελµατικού κινδύνου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από το Πρόγραµµα Σπουδών της οικείας Σχολής και δεν µπορεί να υπερβαίνει την καθορισθείσα (διάρκεια) από αυτό. 3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΕΛΤΑ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας. 4. Την έγκριση της δαπάνης για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω φοιτητών– σπουδαστών, η οποία, κατά ανώτατο όριο, να ανέλθει στο ποσό των 60.000 € περίπου και να βαρύνει τον ΚΑ∆ 60.01.00 του προϋπολογισµού εκµετάλλευσης έτους 2019.

πηγή foititikanea.gr

cityworld.gr